Inmiddels zijn de corona regels opnieuw versoepeld, en zoals eerder
aangekondigd vissen we zaterdag 4 juli as. onze 1e wedstrijd van dit seizoen.
We vissen in het Winschoterdiep bij Waterhuizen en vertrekken om 5.30 uur vanaf
eetcafé Homan.
Hiervoor geldt wel dat we ons te dienen houden aan het protocol van Sportvisserij
Nederland en NOC-NSF, de Sportvisserij Groningen Drenthe, het RIVM en lokale
regels.
Daarom naast het wedstrijdreglement de volgende aanvullende zaken:
- Er gaan 2 leden van de wedstrijdcommissie vooruit om de stekken uit zetten.
- Er zal door de wedstrijdcommissie worden geloot, voor iedere deelnemer, op de
parkeerplaats bij Homan (rij je rechtstreeks, dan hoor je later je steknummer).
- Ieder rijdt rechtstreeks naar zijn steknummer.
- Wegen gebeurt door 2 leden van de wedstrijdcommissie, de visser gooit zelf zijn vis
uit het leefnet, in het weegnet.
- We houden 1,50 m afstand, en lopen niet massaal mee met de weegploeg.
We hopen dat we zo de wedstrijden goed kunnen laten verlopen.

Opgave voor donderdag 2 juli 20.00 uur bij Geert of Jarno