3 februari, Leek
Voor de 6e wedstrijd werd vergunning aangevraagd om nog maar een keer in het haventje van Leek te gaan vissen. Er waren 8 liefhebbers die zich hadden aangemeld, en we vertrokken ’s ochtends bij een temperatuur net onder het vriespunt, richting het haventje bij Nienoord.
Onze 2e wedstrijd hadden we hier ook gevist, en waren de vangsten zeer matig, dus vandaag zal het vast beter worden. Ook nu weer een stevige stroming door het haventje vanwege de behoorlijke hoeveelheid neerslag van de afgelopen week.
Net aangekomen bij het water werd het grijs in de lucht en begon het lichtelijk te sneeuwen, terwijl de voorspellingen ‘droog weer’ waren. Tijdens het opbouwen werden de vlokken wat dikker, en toen we mochten beginnen met vissen was het zowaar echt winters en alles wit.
Maar iedereen begon vol goede moed in de hoop wat mooie vis te kunnen vangen. Deze hoop was echter al snel vervlogen, want de beten bleven uit tot een enkel voorntje of baarsje bij een 3 tal van onze deelnemers. Het leek wel of er totaal geen vis aanwezig was, of dat ook zij moesten wennen aan het winterse weer.
Gedurende de eerste 2 en half uur bleef het maar sneeuwen en was iedereen al wel uitgekeken op de wedstrijd van vandaag. Een tweetal van onze deelnemers hadden de wedstrijd al vroegtijdig gestaakt, en voor de rest kwam het eindsignaal ook als een redding. Alleen Jan Roelf, Richard en Hendrik (S) hadden ‘iets’ gevangen, de overige hadden minder geluk vandaag. Na het opruimen konden we de vangsten snel wegen deze keer.
Hendrik (S) was de meest gelukkige, met 1 bliek liet hij 820 gram noteren wat hem de 1e plek opleverde. Richard had het hoogste aantal, met 5 visjes liet hij de wijzer uitslaan tot 690 gram, goed voor de 2e plaats. Jan Roelf sloot de rij met 3 baarsjes die 680 gram wogen. De gewichten waren trouwens inclusief weegnet van dik 600 gram. Kortom drama qua vangst en weer vandaag, en maar snel vergeten. Volgende wedstrijd is op 17 februari as.

 

20 januari, Slochteren
De haven aan het einde van het Slochterdiep, waarvoor we een aantal weken terug al een vergunnen hadden gekregen, was de stek waar het moest gaan gebeuren vandaag. Meestal garant voor een leuk netje voorns en daarom een gewilde stek bij veel verenigingen om een winterwedstrijd te vissen.
Er waren  9 deelnemers vandaag, dus besloten we te vissen aan beide kanten van het haventje. Of op de kademuur waar we meestal zitten, of wie wil op de overkant op de lange steiger. Na het loten konden de stekken worden gekozen en de spullen worden opgebouwd bij een temperatuur net onder het vriespunt. Toen iedereen klaar was konden we beginnen en vanaf de kade werden al in snel tempo de eerste voorns gevangen. Meeste vissen rond de 15 cm, maar wel in een mooi tempo. Met name Bé en Richard gingen, aan weerszijden van het drijvende ‘hokje’, als een razende van start en hadden al vlot 40 voorns in het net. De 3 mannen op de steiger konden alleen maar toekijken, bij hen bleven de beten nagenoeg uit. Jan Roelf sprak nog gekscherend over een schutting onder water midden in de haven, en inderdaad daar leek het in het eerste uur wel op.
Daarna kwamen de beten gelukkig ook bij de rest op gang, en vingen ze zelfs wat grotere slag voorns dan op de kademuur. Gedurende de hele ochtend werd wel aardig gevangen, alleen het laatste uur lag het tempo toch wat lager. Favoriet aas vandaag was er eigenlijk niet, want zowel op maden. pinkies, casters als deeg werden de vissen gevangen.
Toen het einde wedstrijd was konden we de balans opmaken. Richard Fraiquin, debuterend deelnemer binnen onze vereniging, liet gelijk even zien dat hij zijn vis wel weet te vangen. Met een vangst van 5420 gram, gaf hij de rest het nakijken vandaag. Op plaats 2 eindigde Bé met een vangstgewicht van 4670 gram. De 3e plaats was voor Henk met 4610 gram. Gezien de nachtvorst geen slechte vangsten vandaag want dik 33 kilo werd boven water gehaald. Volgende wedstrijd 3 februari as.

 

6 januari, Beerta
Na een onderbreking van 4 weken i.v.m. Kerst en Oud en Nieuw, was het tijd voor onze 4e wedstrijd. We hadden hiervoor toestemming om in Beerta te mogen vissen. Vertrek was pas om kwart over 8 omdat we niet voor 9 uur mogen opbouwen in het veelbesproken en gewilde Beerster viswater.
Daar aangekomen met 7 mannen, werden de nieuwjaarswensen aan elkaar overgebracht en konden we gaan loten. We hebben besloten om alleen in de haven te vissen, om een zo eerlijk mogelijke wedstrijd te krijgen. Het schijnt dat zich hier kleinere voorn ophoud, maar wel in grotere aantallen dan in het Beersterdiepje. We troffen de havenmeester en hij had de hekken al geopend en een bolderkar klaar staan, die we mochten gebruiken om de spullen naar de visplek te brengen. Iedereen zocht een stekje op de steigers, en na het opbouwen konden we om kwart voor 10 aan de wedstrijd beginnen.
Al zeer snel werden de eerste voorns gevangen, en was iedereen vlot van de nul af. Vooral voor in de haven lag het tempo bij Bé, Henk en Jan Roelf erg hoog. Vangstberichten van 50 stuks in de eerste 3 kwartier kwamen vanaf die zijde, terwijl achter in de haven het allemaal moeizamer op gang kwam.
Maar iedereen ving redelijk vis, en hoog eindigen betekende de beet er goed in houden. Dit viel niet overal mee, waarschijnlijk waren de jagende snoeken hier de oorzaak van. Opvallend was dat de meeste vis direct tegen de bootjes aan werd gevangen, en het open water van de haven toch minder vis opleverde. Als aas was zowel een caster, deeg als “spaghetti” favoriet vandaag.
De omstandigheden waren met een graad of 7 en heel weinig wind prima deze keer, en de wedstrijd vloog voor een ieder dan ook voorbij. Even na enen kwam het bekende signaal “jooooow” over het water en was het einde wedstrijd en konden we gaan wegen.
Bé mocht vandaag op de hoogste trede van het podium, met 225 vissen op de teller en een totaal vangstgewicht van 13.230 gram, alles gevangen op oranje deeg. Henk moest het met 50 vissen minder doen, maar legde met 12.010 gram beslag op plek 2. Op de 3e plaats eindigde Jan Roelf met 11.090 gram. De totale vangst was ongeveer 1000 voorns en baarsjes, goed voor ruim 62 kilo, met recht een prima wedstrijd te noemen.
Volgende wedstrijd vissen we op 20 januari in de haven van Slochteren.

foto van HSV De Schaopwas.   foto van HSV De Schaopwas.


9 december, Oranjedorp
Voor de 3e wedstrijd van onze wintercompetitie hebben we vergunning aangevraagd voor het Koning Willem Alexander kanaal (kwakkanaal in de volksmond) tussen de sluis en de brug bij Oranjedorp. Het kanaal is een paar jaar terug gegraven, als verbinding tussen de Bladderswijk en het Scholtenskanaal. Volgens de berichten was hier wel een leuk netje voorn en bliek te vangen, met name rond de sluis.
Bij vertrek ’s ochtends was het 2 graden boven nul, maar wel weer droog na behoorlijk wat regen in de nacht. Onderweg net voorbij Odoorn veranderde de wereld van groen naar enigszins wit, doordat de temperatuur hier wat lager was en er sneeuw was gevallen. Op weg naar een echte winterwedstrijd dus, met 7 liefhebbers vandaag.
Aangekomen bij het water werden de lootjes getrokken, en kon een plek worden uitgezocht. De geliefde plekken waren zo dicht mogelijk tegen de sluis, waar ook opvallend meer leven in het water zat, dan verderop. Door de beperkte lengte van het parcours gingen we aan weerszijden van het kanaaltje zitten, en hadden we afgesproken niet verder te vissen dan 6 delen. Om op te bouwen moesten we nog wel even het gladde besneeuwde talud naar beneden. Bé was hierin de snelste vandaag, met een luide knal en veel gevloek en getier zagen we hem nog net op zijn rug naar beneden glijden. Een lachwekkend moment, maar gelukkig bleven zijn hengelspullen wel heel.
Even na half 9 konden we beginnen met de wedstrijd, en werden de eerste voorntjes gevangen, alhoewel het niet gemakkelijk ging. De trage aanbeten, waarschijnlijk door de lage temperatuur, waren moeilijk te verzilveren. Bijvoeren met hennep en casters, en licht en scherp vissen was de manier vandaag, en hopen er wat grotere voorns bij te kunnen vangen. Het formaat van de voorns was maar matig vandaag. Alleen Jan en Jan Roelf wisten een paar mooie blieken erbij te vangen.
Bé zat op kop tegen de sluis, maar kreeg bij de bodem geen beet en ging bovenin vissen. Hier ving hij in rap tempo voorn, maar wel klein van stuk. De enige die af en toe een mooie voorn schepte was Henk, de rest moest het op tempo doen met kleiner spul.
Om goed 12 uur was het al weer tijd om te stoppen en te wegen. Henk was vandaag de winnaar met een netje mooie voorns, goed voor 3980 gram. Hendrik (B) had een groter aantal maar moest het doen met 3640 gram, goed voor plaats 2. Op de 3e plek eindigde Geert met 3200 gram.
Na het opruimen konden we op weg naar huis de handen en voeten weer opwarmen, want koud was het wel vandaag. Volgende wedstrijd is op 6 januari in Beerta.

foto van HSV De Schaopwas.   foto van HSV De Schaopwas.


25 november, Leek
Voor de 2e winterwedstrijd was er een vergunning verkregen om te vissen in het haventje in Leek, tegenover de ingang van park Nienoord. Een locatie die we eigenlijk iedere wintercompetitie wel bezoeken, en meestal garant staat voor een leuk netje met vis. Vandaag kregen we 8 mannen aan de start, om de voorns en blieken te belagen. De afgelopen weken was het vrij zacht weer geweest, met behoorlijk veel neerslag. Bij vertrek hadden we echter te maken met een nachtvorst van een graad of 2, en ook in de loop van de morgen zou het nauwelijks boven het vriespunt komen.
Aangekomen bij het water bleek dat de duiker, vanaf de andere kant van het dorp, nogal wat water loosde in de haven. Hierdoor stond, aan de oostkant van het haventje, een behoorlijke stroming voor de kant langs richting het kanaaltje naar het Leekstermeer. Na het loten kon iedereen een plekje opzoeken. Een aantal kozen bewust voor de zijde waar het stroomde, en een aantal voor het rustige gedeelte. Om half 9 konden we beginnen en ging het voer met “lekkers” te water.
De aanbeten bleven bij de meesten behoorlijk lang uit, alleen Jacob en Jan vingen al snel wat mooie vissen. Zij zaten gebroederlijk naast elkaar bij de overgang naar het kanaaltje, in de stroming. De rest moest behoorlijk langer wachten op de eerste vis. Er was weinig tot geen leven te bekennen in het water, en het stevende af op een moeizame visdag. Geert ving op de westkant nog af een toe een kolbleitje of klein bliekje, maar voor de rest viel het heel fors tegen.
Aan de zuidkant, uit de stroming, tussen de bootjes vissend, wist Jan Roelf een brasem te haken en vangen. Hiermee stond hij gelijk weer aan kop van de wedstrijd, want grote gewichten waren er nog niet binnengehaald. De voorns leken vandaag totaal afwezig, en de kolbleitjes en bliekjes ook maar weinig actief.
In de loop van de morgen wist Jan Roelf nog 2 brasems te vangen, en stevende af op de dagoverwinning. Een paar minuten voor het einde ving ook Jan nog een belangrijke platte van formaat. Het overgrote deel had maar een paar vissen gevangen deze morgen, en het eindsignaal kwam dan ook als een soort verlossing. Koud geworden van het stilzitten, werden de spullen weer opgeruimd, en kon de weegploeg bij de deelnemers langs.
Jan Roelf was de overwinnaar vandaag, zijn 3 brasems wogen 5040 gram. Op plaats 2 eindigde Jan met 3940 gram. Plaats 3 was voor Jacob met 2510 gram. Met een totale vangst van nog geen 17 kilo, een mindere dag dan we gewend zijn in Leek.

    

11 november, Hoogezand
Vandaag onze 1e wedstrijd van de wintercompetitie op de agenda. Veel goeie tips van leuke vangsten waren er eigenlijk niet, dus werd besloten om naar Martenshoek in Hoogezand af te reizen. Hier is meestal wel redelijk vis te vangen, en met een man of 10 kan je hier nog goed uit de voeten qua aantal visplekken. We hadden voor vandaag 7 mannen aan de start, die op volgorde van de getrokken nummers, een stekkie uit mochten zoeken langs de Werfkade.
Rustige omstandigheden hadden we vandaag qua weer met weinig wind, een temperatuur net boven de 0, en een kleine kans op wat regen. Toen iedereen klaar was met opbouwen konden we om 8 uur beginnen aan de wedstrijd, welke 3 en half uur zou duren.
Al snel werden de eerste voorns gevangen en waren de meesten dan ook rap van de 0 af. Alleen helemaal vooraan in het doodlopende stuk hadden Jan Roelf en Hendrik (B) het wat moeilijk om op gang te komen, de rest ging redelijk voortvarend.
De vis aan de praat weten te houden en doorvangen was een lastige zaak opgave. Het heldere water en het aanwezige zonnetje waren er de oorzaak van dat je vlot een paar voorns kon vangen, maar daarna leek het wel of ze  weer weg waren. Bijvoeren met wat hennep en/of casters werkte het beste om de vissen actief te houden. Over de hele linie werden mooie voorns gevangen. Alleen de beide uiteinden had het lastig, om mee te komen qua aantal. De één ving ze vandaag op pinkies, terwijl de ander betere aanbeten kreeg op een caster. Tegen het eind van de wedstrijd was het zonnetje weg en kregen we nog wat motregen, maar over het algemeen een prima vismorgen.
Toen de wedstrijd was afgelopen, was iedereen benieuwd hoe de uitslag zou zijn, want het kon wel eens dicht bij elkaar liggen. Na weging bleek dat Geert de 1e winterwinst op zijn naam kon schrijven, zijn vangst bestond uit ca. 70 voorns, die samen 4980 gram wogen. Hendrik (B) had nog een forse eindsprint, maar kwam met 4720 gram net iets te kort en eindigde op plaats 2. Voor de 3e plaats was de vangst van 3490 gram, van Hendrik (S) voldoende. Al met al een leuke vismorgen met een totale vangst van bijna 25 kilo, waarbij iedereen tussen de 40 en 80 vissen gevangen heeft.
Volgende wedstrijd wordt gehouden op 25 november.