Competities

Competitiewedstrijden voor leden:
Onze vereniging organiseert een aantal competitie's per jaar. Zo hebben we de zomercompetitie, de wintercompetitie en de middagcompetitie.In onze zomercompetitie wordt eveneens gevist om het clubkampioenschap.
Tijdens onze laatste wedstrijd van de zomercompetitie vissen we naast de competitiepunten ook nog om de "Lute Enting bokaal".

 

Zomercompetitie:
De duur van een wedstrijd is 4.5 uur.
De zomercompetitie is verdeeld in een A en een B klasse, waarop een promotie / degradatie regeling van toepassing is. De competitie wordt gevist over 10 wedstrijden. De 3 slechtste resultaten tellen niet mee voor het eindresultaat. Worden er door omstandigheden minder wedstrijden gevist, dan wordt het eindresultaat bepaald door het totaal van de geviste wedstrijden, minus 3 wedstrijden. Bij 8 of 7 wedstrijden zullen de 2 slechtste resultaten worden afgetrokken, en bij 6 of 5 wedstrijden zal alleen het slechtste resultaat worden afgetrokken. Bij 4 wedstrijden zullen alle resultaten tellen, bij minder wedstrijden zal de competitie als niet gevist worden beschouwd. Voor zowel de A- als de B-klasse geldt de volgende puntentelling 1e plaats 1 pnt, 2e plaats 2 pnt enz. Geen vis / niet meegaan in de A-klasse = 9 punten. Geen vis / niet meegaan in de B-klasse = 10 punten. Zijn er 10 of meer deelnemers in de B-klasse, dan krijgt men bij niet meegaan (of geen vis) het aantal deelnemers + 1 punt (bij 12 deelnemers = 12 + 1 = 13 punten). Om voor het klassement mee te doen, is er een minimum deelname van 3 wedstrijden vereist. Na de laatste wedstrijd, zal eventueel een correctie op de puntentelling plaatsvinden, als blijkt dat 1 of meerdere deelnemers minder dan 3 wedstrijden hebben deelgenomen.

 

Wintercompetitie:
De duur van een wedstrijd is 3.5 uur.
Deze competitie wordt in 1 klasse gehouden. De competitie wordt gevist over 8 wedstrijden. De 2 slechtste resultaten tellen niet mee voor het eindresultaat. Worden er door omstandigheden minder wedstrijden gevist, dan wordt het eindresultaat bepaald door het totaal van de geviste wedstrijden, minus 2 wedstrijden. Bij 6 of 5 wedstrijden zal alleen het slechtste resultaat worden afgetrokken. Bij 4 of 3 wedstrijden zullen alle resultaten tellen, bij minder wedstrijden zal de competitie als niet gevist worden beschouwd. Voor de wintercompetitie geldt de volgende puntentelling 1e plaats 1 pnt, 2e plaats 2 pnt enz. Geen vis / niet meegaan = 10 punten. Zijn er 10 of meer deelnemers, dan krijgt men bij niet meegaan (of geen vis) het aantal deelnemers + 1 punt (bij 12 deelnemers = 12 + 1 = 13 punten). Om voor het klassement mee te doen, is er een minimum deelname van 2 wedstrijden vereist. Na de laatste wedstrijd, zal eventueel een correctie op de puntentelling plaatsvinden, als blijkt dat 1 of meerdere deelnemers minder dan 2 wedstrijden hebben deelgenomen.

 

Clubkampioenschap:
Degene die in de zomercompetitie, van zowel de A- als B-klasse, het beste resultaat behaalt, is clubkampioen. 1e plaats = 1 pnt, 2e plaats is 2 pnt enz. Geen vis / niet meegaan is 20 punten. Zijn er 20 of meer deelnemers dan krijgt men bij niet meegaan (of geen vis) het aantal deelnemers + 1 punt (bij 22 deelnemers = 22 + 1 = 23 punten). Indien een wedstrijd in vakken wordt gevist, dan klasseren de vakwinnaars zich als nrs. 1 en 2 voor het clubkampioenschap, de nrs. 2 uit de vakken als 3 en 4, enz.
Voor het clubkampioenschap telt de eindklassering van de zomercompetitie, verminderd met de slechtste resultaten, volgens het schema zoals vermeld bij de zomercompetitie. Om voor het klassement mee te doen, is er een minimum deelname van 3 wedstrijden vereist. Na de laatste wedstrijd, zal eventueel een correctie op de puntentelling plaatsvinden, als blijkt dat 1 of meerdere deelnemers minder dan 3 wedstrijden hebben deelgenomen.

 

Middagcompetitie:
De duur van een wedstrijd wordt, vooraf, door de wedstrijdcommissie aangegeven.
Deze competitie wordt in 1 klasse gehouden. De competitie wordt gevist over 8 wedstrijden. De 2 slechtste resultaten tellen niet mee voor het eindresultaat. Worden er door omstandigheden minder wedstrijden gevist, dan wordt het eindresultaat bepaald door het totaal van de geviste wedstrijden, minus 2 wedstrijden. Bij 6 of 5 wedstrijden zal alleen het slechtste resultaat worden afgetrokken. Bij 4 of 3 wedstrijden zullen alle resultaten tellen, bij minder wedstrijden zal de competitie als niet gevist worden beschouwd. Voor de middagcompetitie geldt de volgende puntentelling 1e plaats 1 pnt, 2e plaats 2 pnt enz. Geen vis / niet meegaan = 15 punten. Zijn er 15 of meer deelnemers, dan krijgt men bij niet meegaan (of geen vis) het aantal deelnemers + 1 punt (bij 17 deelnemers = 17 + 1 = 18 punten). Aan het eind van de competitie is er voor alle deelnemers, die 4 of meer wedstrijden hebben deelgenomen, een (vlees)prijs.

 

Bepalen eindstanden competities:
Winnaar van de verschillende competities is degene die, na aftrek van de slechtste resultaten, het laagste aantal punten heeft. Hebben 2 of meerder deelnemers een gelijk aantal punten, dan wordt degene met de meeste 1e plaatsen het hoogst geklasseerd. Indien dit aantal gelijk is, degene met vervolgens de meest 2e plaatsen, 3e plaatsen etc. Indien alle behaalde klasseringen ook gelijk zijn, wordt degene met het grootste totale vangstgewicht het hoogst geklasseerd.


Wedstrijdreglement (d.d. februari 2022):
Bij de wedstrijden van de Hengelsportvereniging "de Schaopwas" moeten de volgende voorwaarden en bepalingen in acht genomen worden, waarbij elke deelnemer wordt geacht deze voorwaarden en bepalingen te kennen. Alle deelnemers worden in het bezit gesteld van deze wedstrijdbepalingen.

 1. De aanvang en het einde van de wedstrijd wordt aangegeven d.m.v. een signaal. De wedstrijd wordt vervist op nummer. De deelnemer bepaalt zelf voor aanvang van de wedstrijd door loting zijn/haar steknummer. 
 2. Tijdens de wintercompetitie wordt middels loting bepaald wie als eerste een visplek mag uitzoeken, vervolgens nr. 2 enz. Vooraf wordt door de wedstrijdcommissie een parcours aangegeven waar mag worden gevist. Verkassen tijdens de wedstrijd mag, mits de gevangen vis in leven blijft.
 3. Het voeren is pas na het beginsignaal toegestaan. Een tijdens het eindsignaal gehaakte vis mag nog worden geland.
 4. De hengelkeuze is vrij. Enige beperking is dat deze moet zijn voorzien van één enkelvoudige haak.
 5. Er mag met 1 hengel worden gevist, en tijdens de wedstrijd mag zich, per deelnemer, maximaal 1 hengel boven het water bevinden. Het zgn. “cuppen” terwijl er met een andere hengel wordt gevist is dus ook niet toegestaan. Leg reservehengels, topsets e.d. zodanig weg dat voor een ander duidelijk zichtbaar is dat er op dat moment niet mee word gevist.
 6. Aas en voer zijn vrij m.u.v. gekleurde maden.
 7. Alle vis telt, m.u.v. snoek, snoekbaars en paling, deze soorten mogen dan ook niet ter weging worden aangeboden.
 8. De gevangen vis moet worden bewaard in een leefnet, waarvan de lengte minimaal 2,50m en de doorsnede minimaal 40cm is. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht.
 9. Het leefnet vanaf het beginsignaal tot aan het moment van weging in het water blijven.
 10. Het gebruik van een katapult is voor eigen risico. Het gebruik van een fish-finder / dieptemeter is verboden.
 11. Er wordt gevist op gewicht. Bij gelijk gewicht van twee of meerdere deelnemers wordt degene die het dichtst bij het midden van het parcours zit het hoogst geklasseerd. Zitten twee deelnemers, met gelijk gewicht, even ver van het midden, dan krijgen deze beide een gelijk aantal punten (bijv. 4 voor een gedeelde 4e plaats) en de eerstvolgende in het klassement dit aantal punten plus 2 (in dit geval 6).
 12. De deelnemer dient de gevangen vis zo te onthaken en behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie van de deelnemer leiden.
 13. Voor bepaalde wedstrijden kunnen afwijkende regels gelden, dit wordt voor aanvang van de betreffende wedstrijd door de commissie medegedeeld.
 14. Voor schade of letsel, welke tijdens een wedstrijd of bij het vervoer van en naar een wedstrijd worden geleden, is de wedstrijdcommissie of het bestuur nimmer aansprakelijk.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.