De vereniging

Hengelsportvereniging "De Schaopwas" is 1 mei 1969 opgericht, toen een aantal fanatieke vissers tijdens het nuttigen van een pilsje in de plaatselijke kroeg zich afvroegen waarom Eext nog geen eigen visclub had.
Al snel werden een aantal leden gevonden die voor de start van de club verantwoordelijk wilden zijn, nu nog een naam voor de club.
Deze werd gevonden in de visplas waar reeds menig voorntje gevangen werd, deze plas werd in vroegere tijden gebruikt als wasplaats voor de schapen die op de verschillende velden en heiden rondliepen. De naam "HSV de Schaopwas" was toen geboren.

De vereniging houdt zich o.a. bezig met:
- promotie van de hengelsport;
- organiseren van (jeugd)wedstrijden;
- jeugdbeleid;
- visstand beheer;
- geven van voorlichting aan (jeugd)leden;
- onderhoud van viswater.

Lidmaatschap

Iedereen kan in principe lid worden van onze vereniging, echter voor mensen buiten de gemeente Aa en Hunze is door het bestuur een ledenstop ingesteld !!!

 

Lid worden kan onder de volgende voorwaarden:

 • We gaan er vanuit dat je lid wordt voor meerdere jaren, dus niet eenmalig;

 • Je mag niet geroyeerd zijn door een andere vereniging of door onze hengelsportfederatie;

 • Men is verplicht om Sportvisserij Nederland te machtigen elk jaar, rond 1 december, de verschuldigde contributie voor het komend seizoen van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven;

 • De documenten dienen na aanmelding lidmaatschap, in het 1e jaar persoonlijk te worden afgehaald. De kosten dienen hierbij contant te worden voldaan.

 

Onze vereniging kent 3 soorten leden, te weten:

 1. Leden:

  • De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 33,00 per jaar.

  • Het eerste jaar betaalt men 2 x € 2,50 extra (administratiekosten van Sportvisserij Groningen Drenthe en van onze vereniging).

  • Leden ontvangen de Vispas met de bijbehorende “Lijst van viswateren” van geheel Nederland.

 

 1. Sub-leden:

  • Sub-leden zijn leden die al lid zijn van een andere vereniging, welke is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Sub-leden betalen alleen contributie aan onze vereniging. Sub-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden.

  • Kosten voor het sub-lidmaatschap bedragen € 11,50 per jaar.

  • Het eerste jaar betaalt men € 2,50 extra (administratiekosten van onze vereniging).

  • Om sub-lid te worden betaal je het 1e jaar € 35,50, waarna je de afdracht aan Sportvisserij Nederland kan terugkrijgen via de website van SVN.

  • Sub-leden ontvangen de Vispas via de hoofdvereniging, en ontvangen de Vispas-extra via onze vereniging. 

 

 1. Jeugdleden:
  • Deze kunnen we onderscheiden in twee groepen:
   • Jeugdleden t/m 13 jaar (peildatum 1 januari):
   • Het lidmaatschap bedraagt € 11,25 per jaar.
   • Het eerste jaar betaalt men 2 x € 2,50 extra (administratiekosten van Sportvisserij Groningen Drenthe en van onze vereniging).
  • Jeugdleden 14 t/m 17 jaar (peildatum 1 januari):
   • Het lidmaatschap bedraagt €  26,00 per jaar
   • Het eerste jaar betaalt men 2 x € 2,50 extra (administratiekosten van Sportvisserij Groningen Drenthe en van onze vereniging).
   • Jeugdleden ontvangen de Vispas met de bijbehorende “Lijst van viswateren” van geheel Nederland.

 

Extra informatie:
Zowel leden, sub-leden en jeugdleden ontvangen bij hun lidmaatschap een jaarvergunning voor onze eigen visvijver "Klein Zwanemeer" die bij onze vereniging in eigendom is. Tevens kan elk lid via de vereniging gebruik maken van een abonnement op het maandblad "Het Visblad" tegen het gereduceerd bedrag van € 8,00 per jaar.

 

Aanmelden en/of opzeggen lidmaatschap en adreswijzigingen:
Om lid te worden kan je je aanmelden bij onze ledenadministratie. Ook kan je hier terecht voor een adreswijziging of het opzeggen van het lidmaatschap. Houd er wel rekening mee dat opzeggen voor 1 oktober van het lopende jaar dient te geschieden. Indien u later opzegt, dan worden er door onze vereniging kosten gemaakt. Uw opzegging kunnen wij dan helaas niet meer verwerken, met als gevolg dat uw lidmaatschap nog een jaar langer door loopt en u verplicht bent uw vispas voor dat jaar alsnog bij ons af te nemen.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij onze ledenadministratie:
J. Heuker                                                                                                                  
Via mail: ledenadministratie@hsvdeschaopwas.nl

Bestuur

Geert Enting

Voorzitter

Henk Enting

Secretaris

Erik Warring

Penningmeester

Hendrik Martens

Bestuurslid

Jacob Raven

Bestuurslid

Jarno Enting

Bestuurslid

Jelte Heuker

Ledenadministratie

Naast het bestuur heeft de vereniging een aantal actieve leden die o.a. in de Jeugdcommissie en Wedstrijdcommissie hun taken uitvoeren. Voor hun gegevens zie "Jeugd" en "Wedstrijden".

 

Je kan contact opnemen via de mail: info@hsvdeschaopwas.nl