Viswater

Het klein Zwanemeer
Het klein Zwanemeer is van oorsprong een zandafgraving. In de 50-er en 60-er
jaren werd hier scherpzand gewonnen, wat vooral in de bouw werd gebruikt.
Vrijwel de gehele plas is met de hand gegraven door verschillende aannemers
in de regio.
Toen de zandwinning was gestopt, is rond de plas wat meer bos ontstaan.
Lokale hengelsporters hadden wat vis uitgezet en af en toe werd er wel gevist
of gewandeld rond de plas. In de loop der jaren was het terrein echter
nagenoeg onbegaanbaar geworden doordat het niet werd onderhouden.


In 2005 kreeg onze vereniging het visrecht voor de plas, van de toenmalige
eigenaar. Vele uren vrijwilligerswerk hebben er voor gezorgd dat je weer
fatsoenlijk rondom de plas kon komen, en er werden visstekken gemaakt.


In 2017 hebben we als HSV de Schaopwas de plas in eigendom kunnen krijgen,
en daarmee ook het volledige alleenrecht om hier te vissen.
Nog steeds wordt er door onze vrijwilligers veel werk verzet om de plas en het
terrein netjes en bevisbaar te houden, en wordt er gecontroleerd op
vergunningen en voorwaarden.

 

Onze vereniging heeft een visplas in eigendom en  beheer, te weten het "Klein Zwanemeer".
De vrijwilligers van de club zijn elk jaar hard bezig om de plas te onderhouden en bevisbaar te maken.

Denk erom als u hier gaat vissen om afval mee naar huis te nemen. Zo houden we het netjes voor u en anderen.
 

Voor het vissen in het "Klein Zwanemeer" dien je lid te zijn van onze vereniging, of kan je een speciale vergunning kopen.

Het viswater
De diepte van de visplas varieert van 0,50 tot ca. 4,00 meter, en de bodem
bestaat voornamelijk uit scherpzand.
In het klein Zwanemeer zwemt een groot bestand aan karper, maar ook voorn,
brasem, zeelt, baars en snoek zijn goed vertegenwoordigd.
Sinds 2019 zijn er ook F1 karpers uitgezet, welke tot ca. 3 kg zwaar worden.

 

Sinds augustus 2017 is onze vereniging eigenaar van het Klein Zwanemeer.

 

Voor het vissen in het Klein Zwanemeer, door niet-leden van onze vereniging, is een speciale vergunning nodig. Om te mogen vissen in het Klein Zwanemeer gelden de volgende voorwaarden :

 

 • Een ieder die in strijd handelt met enige bepaling van deze vergunning, wordt geacht zonder vergunning te vissen;
 • De vergunning is alleen geldig als op de voorzijde naam, adres en geboortedatum zijn vermeld;
 • De vergunning blijft eigendom van H.S.V. De Schaopwas te Eext;
 • Men dient alle medewerking te verlenen aan door de vereniging aangestelde controleurs;
 • Op verzoek van bovengenoemde controleurs dient deze vergunning te worden getoond en/of afgegeven. Deze personen zijn bevoegd deze vergunning in te nemen;
 • Auto’s mogen alleen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Afval dien men verplicht mee te nemen;
 • Open vuur en/of barbecueën is verboden;
 • Het gebruik van boten, vlotten en voerboten is verboden;
 • Het gebruik van bewaarzakken is verboden;
 • Veilig loodsysteem en een onthaakmat verplicht bij karper;
 • Maximale haakmaat 6;
 • Maximaal 2 hengels per persoon, vissen vanaf "1 stek";
 • Maximale visafstand tot het midden van de plas;
 • Lijnen zodanig vooruit werpen, dat de andere stekken niet worden gehinderd, en eveneens goed bevisbaar zijn;
 • Alle gevangen vis dient levend te worden teruggezet in hetzelfde water;
 • Het veroorzaken van overlast bij en rondom de plas is niet toegestaan.

 
De kosten bedragen voor een dagvergunning € 3,50, een 2-daagse vergunning € 6,00 en voor een jaarvergunning € 15,00 (65+ en 16- betalen 10 euro).

 

Vergunningen zijn verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

 

Uw groene vakwinkel "Greving"

Eexterweg 23

Gieten

Verkrijgbaar op winkeldagen

 

Boscamping Zwanemeer
Voorste Land 1
Gieten
www.zwanemeer.nl

Verkrijgbaar van 1 april tot 1 oktober