Wedstrijdcommissie

We hebben een eigen wedstrijdcommissie, deze bestaat uit 4 personen. Ze houden zich bezig met het organiseren van (competitie)wedstrijden voor senior leden.

 

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor:

  • het doen van voorstellen aan de ledenvergadering voor de jaarlijkse competities;
  • het regelen van de competities voor senioren;
  • opgave adres;
  • wegen;
  • innen van inleggeld;
  • berekenen van de uitslagen;
  • het uitzetten van het wedstrijdtracé;
  • in geval van calamiteiten voor, tijdens of na de wedstrijden beslist de wedstrijdcommissie of doet een voorstel naar de leden;
  • de commissie is bevoegd tot het nemen van sancties bij het constateren van overtredingen bij wedstrijden, zie het wedstrijdreglement.

 

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je terecht bij onderstaande leden van de wedstrijdcommissie:

Geert Enting

06-

Hendrik Martens

06

Jarno Enting

06-

Erik Warring

06-

Je kan ook contact opnemen via de mail: wedstrijdcommissie@hsvdeschaopwas.nl